25. septembra - Naša prepodobná matka Eufrozína.,
zajtra .26. septembra - Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa..

Milí priatelia, vrelo Vám odporúčam pozrieť sa aj do archívu týchto zamyslení z predchádzajúcich rokov.

11. september

Milí priatelia, oslávili sme náš chrámový sviatok Narodenie Panny Márie. Dúfam, že duchovná obnova našej farnosti i samotná odpustová slávnosť nám pomohli posilniť si svoju vieru a prehĺbiť svoj vzťah z Ježišom Kristom. Aj nasledujúce slová vybraté z uvedeného žalmu nám hovoria o tom, ako je veľmi dôležité spočívať v Bohu, čiže veriť v neho a s radosťou a s láskou zachovávať jeho slová.

Žalm 62, 6 - 7. 9

Iba v Bohu spočiň, duša moja,

lebo len on mi dáva nádej.

Iba on je moje útočište a moja spása,

moja opora, nezakolíšem sa.

Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase,

pred ním si srdce otvorte;

Boh je naše útočište.

„Iba v Bohu spočiň, duša moja.“ (Ž 62, 6)

Istý sedliak pravidelne sedával vzadu v kostole vo francúzskom Arse a hľadel na svätostánok. Keď sa ho sv. Ján Vianey, tamojší farár, opýtal, čo robí, sedliak odpovedal: „Ja hľadím na neho a on hľadí na mňa.“ Aký krásny a názorný príklad človeka, ktorého duša spočinula v Bohu. Toľké veci, ktoré hľadáme v modlitbe - pokoj, dôveru, nádej -, našiel tento muž, keď len tak v tichosti sedel a sústredil sa na Pána.

Každý z nás - od kontemplatívneho rehoľníka až po rodiča mnohých detí - môže spočinúť v Bohu. Začína sa to takou modlitbou, akú praktizoval spomínaný sedliak: V tichosti sedieť. Zamerať myseľ a srdce, myšlienky a pocity na Pána. Byť spokojný s tým, čo, kde a kým sme. Boh to vie. Vie o tebe viac dobrého, zlého či škaredého než ty sám. A miluje ťa. Teší sa, keď na neho obraciaš pohľad. Dychtivo sa s tebou túži stretnúť a sedieť v tichosti spolu s tebou.

Všetko v našom živote, dokonca aj v našom duchovnom živote, môže byť zamerané na vykonávanie, dosahovanie a riešenie vecí. Možno sa domnievame, že dobrá modlitba sa dá merať len tým, či sa človek aspoň desať minút dokázal sústrediť na Pána. Ale tak to nie je! Ježiš apoštolom povedal, aby s ním odišli do ústrania a odpočinuli si. On vedel, ako veľmi túžia po nejakých výsledkoch. A vie, že aj my prežívame rovnaké nutkanie. Preto volá aj nás, aby sme odišli do ústrania spolu s ním a našli pokoj v ňom.

Nájdi si čas a tiché miesto na sedenie s Pánom. Môže to byť lavička v parku, nepoužívaná kancelária v práci alebo prázdny kostol. Desať alebo pätnásť minút len v tichosti seď. Ak ti to pomôže, predstav si, že Ježiš sedí vedľa teba. Zotrvávaj v tichosti a uvedom si, že on je Boh. Pozvi ho do svojho srdca a sleduj, čo sa bude diať. „Človek nemusí pri modlitbe hovoriť veľa,“ radil svätý Ján Vianney, ktorý sa stal patrónom farárov. „My vieme, že Ježiš je tu: otvorme mu svoje srdce, tešme sa z jeho svätej prítomnosti. To je najlepšia modlitba.“

Pane Ježišu, radujem sa v tvojej prítomnosti! Príď dnes do môjho srdca!


grkat.drienica.sk

odpustová slávnosť - foto


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


(PDF document) čo nás čaká v nasledujúcich mesiacoch roka 2017?


(PDF document) oprava chrámu Drienica


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

teraz 1    dnes 16    celkom 55210
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
3974634090