27. 5. - Svätý hieromučeník Terapont.,
zajtra - 28. 5. - 7. nedeľa po Pasche - sv. otcov prvého všeobecného snemu v Nicei (rok 325). Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

Milí priatelia, vrelo Vám odporúčam pozrieť sa aj do archívu týchto zamyslení z predchádzajúcich rokov.


......................................................................................................................................

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (21. MÁJA 2017)


Piata téma duchovnej prípravy na zasvätenie Fatimskej Panne Márii: BOŽIA MILOSŤ


V akej zbožnosti museli byť vychovávané fatimské deti: Lucia, Hyacinta a František? Akú zbožnosť videli doma, keď tak veľmi milujú dobrého Pána Boha, ktorý je veľmi urážaný? Láska k milovanému Spasiteľovi im pomáha, aby pohotovo prijali ponuku znášať všetky utrpenia, ktoré na nich Pán Boh dopustí.

„Budete teda musieť veľa trpieť,“ povedala im Panna Mária, „ale Božia milosť vás bude posilňovať.“


Jeden z väzenských strážcov, ktorému sa podarilo emigrovať do Rakúska, spomína: „Bol som svedkom, ako blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča mučili. Najčastejšie lámaním prstov. Tak, že medzi prsty zasunuli železné tyče, ktoré potom silne stláčali. Pri takom mučení omdlievali omnoho zdatnejší muži, ale biskup sa len ďalej potichu modlil. To isté sa dialo, keď mu nasadili železné topánky, do ktorých púšťali elektrický prúd. Čokoľvek s ním robili, bez prestania sa modlil. To všetko znášal nie kvôli sebe, ale kvôli svojim veriacim. A Božia milosť ho ďalej ustavične posilňovala.


Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, každú potrebnú Božiu milosť pre naše životy.


Kondák 5

Mojžiš, ktorý videl Pána, ocitol sa v boji s Amalekitmi. Keď mal pozdvihnuté ruky, víťazili Izraeliti, ale keď mu ruky ovisli, víťazili Amalekiti. Avšak posilnený mužmi, ktorí ho podopierali, zvíťazil nad nepriateľom. Aj ty, Bohorodička, keď vystieraš k modlitbe svoje ruky, vždycky premáhaš nepriateľov kresťanov a odolávaš všetkým protivníkom. Si nepremožiteľným štítom pre tých, ktorí spievajú: Aleluja.

Aleluja. 3x


Ikos 5

Keď Kristovi učeníci videli ako odchádzaš zo zeme do neba, horké slzy im zmáčali tvár. Ale teraz, keď ťa vidia v blachernskom chráme ako vystieraš ruky k modlitbe, radostne ťa spolu s anjelmi, svätiteľmi a prorokmi všetci oslavujú. A my, podopieraní tvojimi rukami, ktoré sú mocnejšie než Mojžišove, vrúcne voláme:


Raduj sa, lebo tvoje ruky podopiera láska a milosrdenstvo.

Raduj sa, lebo si pozdvihla ruky proti nepriateľom sťa nepremožiteľnú zbraň.

Raduj sa, lebo si premohla silu nepriateľa.

Raduj sa, lebo ty jediná si vzala do vlastných rúk našu záštitu.


Raduj sa, lebo ty si svoje ruky k Bohu za nás vystierala.

Raduj sa, lebo tvoja pravica sa mocou preslávila.

Raduj sa, lebo si Krista - všetku našu silu na rukách nosila.

Raduj sa, lebo máš ruky pripravené, aby porazili protivníka.


Raduj sa, lebo do svojich rúk naše prosby prijímaš.

Raduj sa, neprístupného svetla príbytok.

Raduj sa, lebo si bez popálenia božský oheň nosila.

Raduj sa, lebo ním rozpaľuješ kresťanov na konanie dobra.


Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.


otec Milan, Váš brat na ceste


.....................................................................................................................................

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (14. MÁJA 2017)


Milí priatelia, ako iste viete, práve včera, v sobotu 13. mája, uplynulo 100 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime. Na toto posvätné miesto odišiel aj pápež František, aby znova ponúkol svoj život a svoje poslanie Bohu cez Pannu Máriu.

Aj my sa pripravujem na naše zasvätenie Fatimskej Panne Márii a preto dnes je pred nami už štvrtá téma duchovnej prípravy na túto udalosť.

Štvrtá téma: OBETA


Hneď pri prvom stretnutí s fatimskými deťmi sa Panna Mária pýta jednu zaujímavú a dôležitú vec: „Chcete sa obetovať Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na vás zošle, na zmierenie za hriechy, ktorými je urážaný, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov?“ A Lucia odpovedá za všetkých: „Áno, chceme.“

Božia Matka dobre vie, s čím všetkým sa deti budú musieť stretnúť, a preto im hneď ponúkne možnosť, aby utrpenia priniesli Pánovi ako svoj vzácny dar.


Obetovať sa Bohu. Vari sa k tomu nerozhodol náš blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič už vtedy, keď prijal Pánovo pozvanie ku kňazstvu? Keď sa o krátky čas na to rozhodol zrieknuť sa sveta a prijať rehoľné rúcho a spolu s ním aj sľub chudoby, čistoty a poslušnosti? Nerozhodol sa obetovať Bohu, keď prijal aj biskupskú službu? V nej sa odovzdával Pánovi ako celopal v čase pokoja, v čase vojny aj v tom najťažšom čase, ktorý prišiel v päťdesiatych rokoch. S tichosťou baránka, ktorého vedú na zabitie, ho odvážajú v jubilejnom roku zadnou bránou biskupského úradu. 28. apríla 1950 sa začína desaťročná krížová cesta, ktorá sa nekončí na Golgote, ale v nebeskom Jeruzaleme.


Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, ochotu prinášať svoj život, ako obetu Pánovi.


Kondák 4

Keď nami zmieta búrka mnohých trápení, ty nám pomáhaš, Bohorodička; stojíš pred Pánovým oltárom a modlíš sa s pozdvihnutými rukami, aby Pán, Kráľ slávy, zhliadol na našu modlitbu a vypočul prosby tých, ktorí vzývajú tvoje sväté meno a tvojmu Synovi volajú: Aleluja.

Aleluja. 3x


Ikos 4

Pán Boh vypočul modlitby Jozueho, Nunovho syna, a prikázal slnku, aby zastalo, kým nevykoná pomstu na nepriateľoch. Ježiš a Pán aj teraz počúva tvoje prosby, vyvolený palác Svätého Ducha. Vidí ťa stojacu pred ním krásnu sťa luna a my hriešni, spoliehajúc sa na tvoj príhovor, tebe, Božej Matke, osmeľujeme sa takto prevolávať:


Raduj sa, duchovným slnkom prežiarená.

Raduj sa, nehasnúcim svetlom osvietená.

Raduj sa, lebo si jasom svojej duše zem osvietila.

Raduj sa, lebo si čistotou svojho tela nebo obveselila.


Raduj sa, lebo si Boha celým srdcom milovala.

Raduj sa, lebo si srdce horiace láskou Synovi ukázala.

Raduj sa, lebo si svoje srdce priniesla Kristovi ako obetu za nás.

Raduj sa, lebo tvoja myseľ bola vždy obrátená k Bohu.


Raduj sa, lebo všetko pozemské nemalo cenu v tvojich očiach.

Raduj sa, jediná Bohom vyvolená.

Raduj sa, lebo si Bohu zo všetkej sily slúžila.

Raduj sa, jediná nad všetkých Bohu milá.


Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.


otec Milan, Váš brat na ceste


.....................................................................................................................................

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (7. MÁJA 2017)


Milí priatelia, dnes je nám ponúknutá tretia téma duchovnej prípravy na zasvätenie sa Fatimskej Panne Márii.


Tretia téma: BOŽIA VÔĽA


Pri opise zjavení v Cova da Iria sestra Lucia spomína, že aj keď boli iba deti, od začiatku všetci traja vedeli, koho majú pred sebou a kto je tá krásna Pani, čo sa im zjavila. Možno preto sa Lucia nepýta na jej meno, ale položí jej otázku: „Čo si odo mňa prajete?“ A potom sa už zakaždým zvíta s Máriou práve týmito slovami: „Čo si odo mňa prajete?“ Bez toho, aby to deti vedeli, prehovárajú k nebu ako praví proroci.


Pokora srdca

Ustavičná modlitba

Všestranné umŕtvovanie

Odovzdanosť do Božej vôle

Uspokojenie sa v Božej vôli

Týchto päť prostriedkov spásy a svätosti si napísal náš otec biskup Pavol Peter Gojdič ešte ako čerstvý maturant na stránky svojej modlitebnej knižky. A neostalo len pri ich napísaní. Každý deň je naozaj sprevádzaný modlitbou, pokorou, striedmosťou, a nielen plnením Božej vôle, ale aj hľadaním a nachádzaním svojho pokoja v Božej vôli. „Čo chceš odo mňa, Pane?“ pýta sa celý svoj život bez ohľadu na to, akú cenu za to zaplatí.


Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, vnútorný pokoj srdca v plnení Božej vôle.


Kondák3

Moc Najvyššieho zatieňuje tých, ktorí sa s vierou a nábožnosťou utiekajú pod tvoju úctyhodnú ochranu, lebo len ty jediná, presvätá a prečistá Bohorodička, si dostala dar, že každá tvoja prosba je vypočutá. Ty jediná môžeš všetko, čo len chceš; preto ťa veriaci každého veku oslavujú a tvojmu Synovi volajú: Aleluja.

Aleluja. 3x


Ikos 3

U teba je nevyčerpateľné bohatstvo milosrdenstva. Do všetkých končín zeme vystieraš na pomoc svoje ruky. Nemocným sprostredkúvaš uzdravenie, trpiacim posilu, slepým zrak a vôbec dávaš všetko všetkým, ktorí ti vďačne spievajú.


Raduj sa, jediná Matka milosrdenstva.

Raduj sa, drahocenná pokladnica milosti.

Raduj sa, darkyňa nevyčísliteľných dobrodení.

Raduj sa, lebo ty daruješ slová múdrosti.


Raduj sa, mocná pevnosť slabých.

Raduj sa, dokonalá múdrosť detí.

Raduj sa, dar uzdravenia ľuďom v núdzi.

Raduj sa, pečať starého a nového zákona.


Raduj sa, poklad panenstva v chráme zjavený.

Raduj sa, dennica, čo zažiarila ešte pred východom zornice.

Raduj sa, ustavičná veselosť spravodlivých.

Raduj sa, slávne pozdvihnutie padlých.


Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.


otec Milan, Váš brat na ceste


.....................................................................................................................................

MYšLIENKA NA TýžDEň (30. APRíLA 2017)

Milí priatelia, ponúkame Vám Druhú tému duchovnej prípravy na zasvätenie Prešovskej archieparchie Fatimskej Panne Márii v nedeľu 25. júna 2017 v Ľutine, spojenú so spomienkou na bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktorého biskupskú vysviacku (25. marca 1927 Rím) sme si pripomenuli 25. marca 2017.

Druhá téma: ODVAHA

„Nebojte sa, neurobím vám nič zlého.“ To boli prvé slová, ktoré vyriekla Bohorodička pri stretnutí s fatimskými deťmi. Koľkokrát v dejinách spásy zazneli tieto slová... „Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť celému svetu.“ Takto sa pri Ježišovom narodení prihovára anjel betlehemským pastierom. A malí fatimskí pastieri sú skutočne plní nie strachu, ale úžasnej radosti. Sestra Lucia neskôr povedala, že zjavenie nenaháňa strach ani úľak, ale vzbudzuje úžas.

Nikto z nás ani netuší, koľkokrát sa pokúšal ten, ktorý vládne strachom - diabol, ovládnuť srdce nášho pastiera, blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Aj v čase detstva a dospievania, ale hlavne pred jeho dôležitými životnými krokmi - kňazskou a biskupskou vysviackou. Čím viac mu bolo zverené, tým väčšia zodpovednosť prichádza a s ňou aj strach ani nie tak o seba, ako o tých, ktorí sú mu zverení. V 50. rokoch, keď sa nebo zatiahlo nad našou cirkvou, mnohokrát kľačal pred bohostánkom ako Ježiš v Getsemanskej záhrade. Prijatím Božej vôle aj on získaval pokoj a odvahu.

Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, odvahu svedčiť o Božej láske a dobrote.

Kondák2

Kráľovná neba, svätý Andrej spolu s Epifánom ťa uzrel v chráme ako sa modlíš k Bohu za kresťanov. Spoznal v tebe matku Krista, nášho Boha, ktorý vystúpil na nebesia. Obaja padli na zem a s radosťou uctievali tvoju ochranu spievajúc: Aleluja.

Aleluja. 3X

Ikos 2

Ty, Bohorodička, si nepochopiteľná múdrosť, keď prejavuješ záštitu pravovernému ľudu. Naši nepriatelia nevedia, že ty si prostredníčka dobrodení, nedokážu si predstaviť, aká silná je modlitba Božej Matky. My však, Matka, dobre poznáme tvoju ochranu, preto ti takto pokorne voláme:

Raduj sa, lebo prednášaš za nás Bohu modlitby a nás potešuješ.

Raduj sa, lebo naše oči od večného plaču oslobodzuješ.

Raduj sa, lebo materinskými slzami získavaš Syna a Boha pre milosť večnej radosti.

Raduj sa, lebo svojimi modlitbami aj nás voláš k modlitbe.

Raduj sa, lebo svojimi slzami naše hriechy obmývaš.

Raduj sa, lebo svojím príhovorom krotíš naše vášne.

Raduj sa, lebo tvoje slzy sú vzácnejšie než všetky dary.

Raduj sa, lebo napĺňaš anjelov vínom sladkosti.

Raduj sa, lebo kvôli tebe narieka podsvetie.

Raduj sa, vyslobodenie z večného zatratenia.

Raduj sa, naša nezahanbiteľná záchrana.

Raduj sa, zástankyňa ustavičnej radosti.

Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.

otec Milan, Váš brat na ceste


Myšlienka na týždeň (23. apríla 2017)

Milí priatelia, ponúkame Vám duchovnú prípravu na zasvätenie Prešovskej archieparchie Fatimskej Panne Márii v nedeľu 25. júna 2017 v Ľutine, spojenú so spomienkou na bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktorého biskupskú vysviacku (25. marca 1927 Rím) sme si pripomenuli 25. marca 2017.

Prvá téma: POKORA

13. máj 1917. Deň mimoriadneho požehnania pre celý svet. Deň, ktorý si pripravilo nebo, aby znova prehovorilo k zemi. A koho si na túto službu vyberá? Pokornú služobnicu Pánovu - Presvätú Bohorodičku a tri jednoduché, čisté a pokorné deti. Aj v tomto prípade zostáva, tak ako už mnohokrát predtým, zachované, že jednoduchým a pokorným sa dostáva milosť.

O necelých desať rokov na to, 25. marca 1927, sa aj našej krajine a našej cirkvi dostáva mimoriadneho požehnania. Jeden pokorný a poslušný človek, ktorý túži zostať skrytý pred zrakom sveta aj poctami zo strany ľudí sa utiahne do samoty kláštora otcov baziliánov na Černečej Hore. Ale ten, ktorému dal svoje áno, vedie jeho cesty podľa svojich zámerov. Najvyšší pastier na zemi ho pozýva do večného mesta Rím, aby tam v Bazilike sv. Klimenta prijal podiel na biskupskej službe. Božia milosť, ktorá ho prv učinila kňazom, povýšila Pavla Petra Gojdiča do služby biskupa.

Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, milosť jednoduchého, poslušného a pokorného srdca.

Kondák 1

Tebe, Bohorodička, vyvolená nebeským Kráľom a prevyšujúca všetko stvorenie, prejavujeme vznešenú úctu a vďaku. Ty si v minulosti prišla do chrámu v Blachernách a prosila si svojho Syna a Boha za celý svet. Pretože tápeme vo tmách, utiekame sa pod tvoj jagavý plášť, lebo tvoja moc je nepremožiteľná. Vysloboď nás zo všetkých bied, lebo ti voláme: Raduj sa, Radosť naša, ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.

Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.

Ikos 1

Zástupy anjelov spolu s Jánom Predchodcom a Jánom Teológom i zbormi ostatných svätých stáli v chráme spolu so svojou Kráľovnou a keď počuli jej vrúcne prosby za celý svet, divili sa nad tým, ako sa nás milosrdne zastáva a s bázňou jej takto volali:

Raduj sa, láskavé rozhodnutie Otca, ktorý nemá počiatok.

Raduj sa, stánok večného Syna.

Raduj sa, príbytok Svätého Ducha.

Raduj sa, zem vytúžená.


Raduj sa, drahocenný odev pre kráľa.

Raduj sa, žezlo Dávida.

Raduj sa, lebo z tvojho príchodu sa radujú anjeli.

Raduj sa, lebo teba vítajú cherubíni.


Raduj sa, lebo tebe chválospevy prinášajú serafíni.

Raduj sa, obdivuhodná radosť nebeských zborov.

Raduj sa, lebo tvoj príchod všetkých osvecuje.

Raduj sa, lebo tvojej ochrane vďačne úctu vzdávame.


Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.

otec Milan, Váš brat na ceste


grkat.drienica.sk

(PDF document) Mariapoli Drienica 2017 - informácie
(web document)Mariapoli Drienica 2017 - registrácia


(web document)TK Konferencie biskupov Slovenska


(web document)Vatikánsky rozhlas


(PDF document) čo nás čaká v nasledujúcich mesiacoch roka 2017?


(PDF document) oprava chrámu Drienica


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

teraz 1    dnes 46    celkom 51535
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
3974634090