30.11. - Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný.,
zajtra .1.12. - Prvvý piatok v mesiaci. Svätý prorok Nahum..

obrázok

Obdobie Filipovky je dôležitým pozvaním k úprimnej príprave na sviatky Pánovho narodenia. Cirkev vždy predkladala veriacim obdobie pôstu ako pozvanie k prehĺbeniu vzťahu s Bohom, sebou samým i ostatnými ľuďmi. Pôst je obdobím, ktoré nás pozýva priblížiť sa k Bohu zložiac masky, ktoré každodenne nosíme a za ktoré sa skrývame, aby sme tak ešte intenzívnejšie a hlbšie zakúsili, ako veľmi potrebujeme jeho lásku a odpustenie.
Sv. Bazil Veľký v jednej zo svojich homílií v súvislosti s pôstom používa tieto slová:
„Nezahaľuj si tvár, ako to majú vo zvyku herci. Herec je ten, ktorý v divadle predstavuje inú osobu. Aj keď je otrokom, často predstavuje pána a obyčajný človek zase kráľa. V tomto živote, ako na nejakom javisku, viacerí práve tak vedú divadelný život, a pritom majú v srdci niečo iné, čo v tej istej podobe ukazujú ľuďom. A tak neskrývaj svoju tvár! Aký si, tak si počínaj. (..) Radostne sa ponáhľaj k daru pôstu. Pôst predstavuje starobylý dar, ktorý nestarne a neochabuje.“

zdroj: www.vatiannews.vaROZPIS BOHOSLUŽIEB A ICH ČAS NÁJDETE V KOLÓNKE "BOHOSLUŽBY"


grkat.drienica.sk

(PDF document) OLTÁR KAMEŇ 2023


(web document)Rok sv. Jozefa


(web document)Vladyka Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej pravdy stane nepohodlným...


(web document)Ochrana osobných údajov


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

počet prístupov:
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
294837 4090
103424 5090