30. 3. - Piaty týždeň Veľkého pôstu. Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.,
zajtra - 31. 3. - Piaty týždeň Veľkého pôstu. Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.

Kaplnka Premenenia Pána

Autorom myšlienky výstavby kaplnky na Oltár -Kameni bol nebohý Ing. Andrej Mačišák. Symbolický výkop základov a ich posviacka sa vykonali počas sv. liturgie na ním organizovanom stretnutí rodákov na Lysej hore už v r. 1969.

Kaplnku ale naprojektoval až o 30 rokov neskôr Ján Maľcovský, občan Drienice, č.d. 73, autor kríža na Lysej hore. Urbárska spoločnosť poskytla drevnú hmotu. Dňa 17.5.2001 sa na miestnom cintoríne začalo s jej stavbou. Následne sa kaplnka demontovala a v takomto stave previezla na Oltár-Kameň. Vysvätená bola počas odpustovej slávnosti dňa 12. 8. 2001. Kaplnka je zasvätená Premeneniu Pána. Z poverenia gréckokatolíckeho biskupského úradu posviacku vykonal okresný dekan, správca farnosti Sabinov o. ThLic. Peter Šturák, ktorý za prítomnosti ôsmich kňazov a piatich bohoslovcov celebroval sv. liturgiu.

Pod vykonané dielo sa podpísali najmä o. Juraj Zimovčák, správca farnosti Drienica, členovia cirkevnej rady Vincent Sedlák, Fedor Durkot, Alexander Maľcovský, Mikuláš Čarnický, ale predovšetkým sám autor a realizátor projektu Ján Maľcovský.

Dobrovoľnou brigádnickou prácou najviac prispeli Andrej Janíčko – 24 odpracovaných dní, Vincent Škovrán – 15 dní, Eduard Novák – 13 dní, Mikuláš Mačišák ml., Ján Tomko, Ján Šechny – po 12 dní, František Šoltýs – 11 dní, Vincent Sedlák, Alexander Maľcovský – po 10 dní, Mikuláš Lukáč – 8 dní, Jozef Kundrák – 7 dní, Tomáš Mačišák – 6 dní, Slavomír Pustý, Anton Škovran (č.d.72), Andrej Maľcovský, Konštantín Naď – po 5 dní, Mikuláš Olejár – 4 dni a ďalší brigádnici s počtom 1 – 3 odpracovaných dní, všetko občania Drienice.

Bez sponzorov by sa dielo nepodarilo zrealizovať. Najviac prispeli: Ing. Štefan Gabányi, Košice – strešná krytina; Urbárska spoločnosť Drienica – drevná hmota, preprava; Obecný úrad Drienica – preprava; Besna, s.r.o. - zemné práce, stravovanie; rodina Ing. Jozefa Sedláka z Prešova, rodiny Pavla Sedláka a Vladislava Sedláka zo Sabinova - pútače, technické zabezpečenie, elektronická aparatúra; Vincent Šoltýs, stolár z Jakubovian; Jozef Durčanin, UPA, pohostinstvo Drienica; Imrich Škovrán – preprava plechu, a ďalší sponzori, ktorí nechceli byť menovaní.

V auguste 2002 bolo dané vnútorné obloženie kaplnky. Drevo daroval Dušan Migaš. Práce vykonali Ján Maľcovský, Andrej Janíčko, Eduard Novák, František Šoltýs a ďalší.

V letných mesiacoch 2013 bola vykonaná údržba dreva a úprava okolia.

grkat.drienica.sk

(PDF document) Kardinál Vlk


(PDF document) Kvetný víkend - POZVÁNKA PRE MLADÝCH


(PDF document) Pozvánka - 90. výročie biskupskej vysviacky


(web document)Denník Postoj


(web document)Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska


(PDF document) čo nás čaká v nasledujúcich mesiacoch roka 2017?


(PDF document) oprava chrámu Drienica


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

teraz 2    dnes 43    celkom 49586
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
3974634090