26. 5. - Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista, Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.,
zajtra .27. 5. - Poprazdenstvo Nanebovstúpenia, Svätý hieromučeník Terapont..

obrázok


Christos Voskrese!
Slávnosť prekrásna, slávnosť Pánova, Pascha. Svitol nám svätý deň Vzkriesenia. Druh druha radostne pozdravme! Ó, deň blažený, ty si nás zbavil smútku, lebo z hrobu svojho dnes, ako zo svadobnej komnaty vyšiel Kristus. Ženy šťastím naplnil a prikázal: „Oznámte to apoštolom!“
Požehnané sviatky Kristovej Paschy a radosť z Jeho Vzkriesenia v modlitbách vyprosuje


o. Pavol

Voistinu Voskrese!


ROZPIS BOHOSLUŽIEB A ICH ČAS NÁJDETE V KOLÓNKE "BOHOSLUŽBY"


grkat.drienica.sk

(web document)Rok sv. Jozefa


(web document)Vladyka Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej pravdy stane nepohodlným...


(web document)Ochrana osobných údajov


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

počet prístupov:
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
294837 4090
103424 5090