18.1. - Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. Začiatok týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.,
zajtra .19.1. - Náš prepodobný otec Makarios Egyptský..

obrázok

„Pravé svetlo sa zjavilo a všetkých ožiarilo. Spolu s nami aj Kristus prijíma krst, hoci je dokonale čistý. Svojím krstom posväcuje vodu, aby slúžila na posvätenie našich duší. Čo sa na zemi zjavne vykonáva, to aj na nebesiach má svoj zmysel. Lebo kúpeľ označuje našu spásu a voda milosť Svätého Ducha. Ponáranie je obrazom nášho spojenia s Bohom. Obdivuhodné sú tvoje diela, Pane.“

(z Utierne sviatku)

Nech sviatok Bohozjavenia – Osvietenia nás povzbudí k tomu, aby sme osvietení Svätým Duchom sa vždy opierali o vieru
v Boha, v jeho slovo a v jeho moc.
o. Pavol


ROZPIS BOHOSLUŽIEB A ICH ČAS NÁJDETE V KOLÓNKE "BOHOSLUŽBY"


grkat.drienica.sk

(PDF document) Dušičkové odpustky


(PDF document) hygienické opatrenia


(web document)Vladyka Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej pravdy stane nepohodlným...


(PDF document) čo nás čaká v roku 2020?


(web document)Ochrana osobných údajov


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

počet prístupov:
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
294837 4090
103424 5090