9.12. - Náš prepodobný otec Patap. Obdobie po sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie až do 16. dec.,
zajtra .10.12. - Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf..

obrázok

Vstúpili sme do obdobia Filipovky, ktoré je pozvaním k úprimnej príprave na sviatky Narodenia nášho Spasiteľa, k prehĺbeniu vzťahu s Bohom, sebou samým i ostatnými ľuďmi. Sv. Bazil Veľký v súvislosti s pôstom v jednej zo svojich homílií povedal: (..) Radostne sa ponáhľaj k daru pôstu. Pôst predstavuje starobylý dar, ktorý nestarne a neochabuje.“

Najčastejším vyjadrením ducha pôstu sú intenzívnejšia modlitba, väčšia striedmosť v jedení i almužna, čiže podelenie sa s tými, ktorí trpia na nedostatok a núdzu. Pravým zmyslom Filipovky je to, aby nám pomohla sviatky Narodenia nášho Spasiteľa prežiť v hlbokej radosti z prítomnosti Toho, ktorý sa priblížil človeku tak, že sa stal jedným z nás.


ROZPIS BOHOSLUŽIEB A ICH ČAS NÁJDETE V KOLÓNKE "BOHOSLUŽBY"


grkat.drienica.sk

(web document)Rok sv. Jozefa


(web document)Vladyka Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej pravdy stane nepohodlným...


(web document)Ochrana osobných údajov


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

počet prístupov:
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
294837 4090
103424 5090